Informacja o uruchomieniu e-biletu

 na terenie MZK Jastrzębie

 

Kończą się prace związane z wdrożeniem systemu e-karty biletu elektronicznego prowadzone przez Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Od poniedziałku, 04 maja br., będzie można korzystać z kart e-biletu na terenie działania MZK.

Korzystając z karty e-biletu, należy niezależnie od rodzaju zakodowanego na niej biletu (bilet okresowy lub elektroniczna portmonetka), przy wejściu do autobusu zbliżyć kartę do któregokolwiek kasownika w autobusie w celu zarejestrowania przejazdu. W przypadku elektronicznej portmonetki (e-karty biletów jednorazowych) kartę należy powtórnie zbliżyć do kasownika przy wysiadaniu z autobusu. Czynność ta pozwoli na zwrócenie nadwyżki zapłaconego przejazd, ponieważ kasując przy wsiadaniu bilet z elektronicznej portmonetki System pobierze maksymalną opłatę za przejazd. Szczegóły na naszej stronie www.mzkjastrzebie.com w zakładce e-bilet.

Wniosek o wydanie e-karty można składać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) - ul. Przemysłowa 1, Jastrzębie-Zdrój - osobiście, poprzez pocztę lub elektronicznie ze strony www.e-biletmzkjastrzebie.com. W związku z koniecznością personalizacji e-biletów okresowych wydawanie oraz sprzedaż będzie się odbywać wyłącznie w BOKu Związku oraz w urzędach miasta w Rydułtowach i Czerwionce-Leszczynach oraz w punkcie sprzedaży biletów na dworcu autobusowym w Wodzisławiu Śląskim.

Do końca czerwca bieżącego roku, obowiązywać będą jeszcze wszystkie rodzaje biletów papierowych łącznie z możliwością ich zakupu w dotychczasowych miejscach dystrybucji.

Kierowcy autobusów będą, w miarę możliwości czasowych, także sprzedawali bilety. Bilety będą cały czas papierowe, lecz będą się coraz częściej pojawiać bilety drukowane z bileterki kierowcy na konkretny kurs, zastępując bilety sprzedawane z „bloczka”.

Cenniki biletów obowiązujących w tym przejściowym okresie, dostępne są już w autobusach, na przystankach oraz na naszej stronie internetowej.

Działają także już elektroniczne tablice przy przystankach autobusowych. Wyświetlany na nich jest oczekiwany czas do przyjazdu najbliższego autobusu obsługującego ten przystanek. Na tą chwilę na ostatnim pasku wyświetlanym na tablicy pojawia się tekst informujący o trwającym testowaniu tablicy, ale napis ten zniknie w najbliższym czasie.

Kilkakrotnie wykorzystywany był już przez służby Związku a także przez policję materiał zarejestrowany przez monitoring działający we wszystkich autobusach, znacznie poprawiając bezpieczeństwo pasażerów Związku.

Wszystkie elementy Systemu, który został uruchomiony za fundusze unijne wraz z wkładem finansowym gmin tworzących Związek, będą w pełni funkcjonowały w drugiej połowie tego roku.

Związek planuje podwoić ilość tablic przystankowych oraz znacznie zwiększyć ilość urządzeń doładowujących karty e-biletu na terenie poszczególnych gmin związkowych.

Projekt pod nazwą Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi ostatecznie zakończy się w grudniu tego roku po ostatecznym rozliczeniu finansowym tego zadania.

Benedykt Lanuszny
Dyrektor Biura Związku

Krótko o MZK

  • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

    Czytaj dalej...