Wydanie duplikatu e-karty

Wydanie duplikatu e-karty

 

Nowa e-karta wydawana jest wyłącznie właścicielowi karty, legitymującemu się odpowiednim dokumentem (w przypadku osób nieletnich do odbioru duplikatu upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni nieletniego).

Nowa e-karta wydawana jest wyłącznie właścicielowi karty, legitymującemu się odpowiednim dokumentem, osobom upoważnionym do odbioru przez właściciela karty (w przypadku osób nieletnich do odbioru duplikatu upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni nieletniego). Osobom po 70 roku życia, uprawnionym do przejazdów bezpłatnych, na życzenie e-karta zostanie wysłana pocztą na adres wskazany przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu.

wzór upoważnienia do odbioru e-karty

01 Spersonalizowanie i wydanie nowej karty następuje w ciągu 24 godzin od złożenia kompletnego wniosku o wydanie e-karty.

02 Za wydanie duplikatu e-karty imiennej pobierana jest kaucja bezzwrotna w wysokości 10 zł.

Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi na zablokowanej karcie?

Środki, które pozostały do wykorzystania na utraconej e-karcie zostaną przeniesione na jej duplikat, wg sald e-karty obowiązujących w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym e-bilet został zablokowany (dotyczy to zarówno elektronicznej portmonetki jak i biletu okresowego).
MZK Jastrzębie Zdrój

 MZK nie odpowiada za utratę środków nagromadzonych na e-karcie od momentu zgłoszenia utraty do momentu zablokowania elektronicznej dyskietki.
MZK Jastrzębie Zdrój

Krótko o MZK

  • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

    Czytaj dalej...