Użytkowanie e-karty

KASOWANIE ELEKTRONICZNEJ PORTMONETKI

Korzystając z elektronicznej portmonetki w zależności od rodzaju posiadającego e-biletu należy:

  • bilet normalny - zbliżyć e-kartę do kasownika przy wsiadaniu do autobusu,
  • bilet ulgowy (e-karta spersonalizowana z zapisanymi ulgami) - zbliżyć e-kartę do kasownika przy wsiadaniu do autobusu,
  • bilet ulgowy (e-karta niespersonalizowana) - przed zbliżeniem e-karty nacisnąć klawisz "U",
  • opłata za współpasażera, psa lub bagaż - nacisnąć przycisk "N" (lub "U" w przypadku uprawnienia współpasażera do ulgi) i ponownie zbliżyć e-kartę do czytnika.

Poprawna rejestracja przejazdu zasygnalizowana jest czerwoną lampką. Na wyświetlaczu pojawi się kwota opłaty za e-bilet i aktualny stan konta e-karty. Gdy lampka się nie zaświeci lub pojawi się sygnał dźwiękowy, po naciśnięciu klawisza "i" i zbliżeniu e-karty do czytnika na wyświetlaczu pojawi się komunikat z informacją czy karta została skasowana.

Przy wysiadaniu należy powtórnie zbliżyć e-kartę do kasowników, aby wyrejestrować przejazd. Podczas zbliżenia e-karty do czytnika przy wejściu do pojazdu system automatycznie pobiera opłatę maksymalną przewidywaną w taryfikatorze, tzn. za przejazd do końca trasy kursu. Przy wyrejestrowaniu przejazdu nadpłata zostaje zwrócona na e-kartę. W przypadku nie zbliżenia e-karty do czytnika przy wysiadaniu z autobusu opłata za niewykorzystany przejazd nie zostanie zwrócona.

Płacąc za przejazd współpasażerów lub przewóz bagażu czy zwierząt przy wysiadaniu z autobusu należy zbliżyć e-kartę do czytnika tylko raz – nadpłata zostanie zwrócona za wszystkie skasowane bilety w tym kursie.

MZK

KASOWANIE BILETU OKRESOWEGO

Przy każdorazowym wejściu do pojazdu należy zbliżyć dyskietkę do jednego z kasowników, nie naciskając żadnego z przycisków. Rejestracja nastąpi automatycznie. Aby móc wnieść dodatkową opłatę za przejazd współpasażera, psa lub bagażu, na e-karcie musi być zapisany kontrakt elektronicznej portmonetki (zasady rejestrowania dodatkowych opłat przy użyciu elektronicznej portmonetki opisano powyżej). Aby dokonać rejestracji przejazdu z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki na e-karcie musi znajdować się odpowiednia ilość środków do zakupu biletu jednorazowego.

W przypadku e-biletu okresowego przy wysiadaniu z pojazdu nie trzeba zbliżać dyskietki do czytnika po raz drugi
MZK

AKTYWACJA ŚRODKÓW Z DOŁADOWANIA INTERNETOWEGO

W ciągu 7 dni od wykonania przelewu (doładowania internetowego) musisz aktywować środki w kasowniku doładowującym w każdym autobusie MZK, w 20 PDB lub w 20 automatach aktywujących, znajdujących się w Urzędach i innych punktach na terenie działania Związku. 

Aktywacja środków poprzez kasownik doładowujący polega na dwukrotnym naciśnięciu klawisza i, a następnie umieszczeniu dyskietki e-biletu w kieszeni kasownika. 

SPRAWDZENIE STANU DOŁADOWANIA

Do sprawdzenia stanu konta na kasowniku służy przycisk "i". Jego naciśnięcie powoduje przejście kasownika do pracy w trybie sprawdzania stanu lub anuluje poprzednio wybraną opcję. 

 Bilet normalny, dokasowanie za inne osoby, bagaż lub psa Bilet ulgowy, dokasowanie za inne osoby posiadające uprawnienia do ulgi wyświetlanie informacji, przeniesienie środków doładowania na e-kartę

Wsiadając do autobusu należy nacisnąć klawisz "i", a następnie do 5 sekund zbliżyć dyskietkę do czytnika - na wyświetlaczu kasownika pojawi się informacja o stanie e-karty (pomyślne sprawdzenie stanu karty zostanie zasygnalizowane czerwoną lampką i podwójnym sygnałem dźwiękowym). Po pojawieniu się komunikatu trzymamy e-kartę przy czytniku tak długo, jak długo chcemy mieć wyświetlony komunikat o ilości środków na koncie.

Jeżeli po upłynięciu 5 sekund od sprawdzenia stanu dyskietka nie będzie przyłożona do czytnika, to kasownik powraca do trybu normalnej pracy. Następnie dzięki naciśnięciu przycisku "N" lub "U" po około 5 sekundach kasownik zarejestruje przejazd i w przypadku elektronicznej portmonetki pobierze wybraną, jednorazową opłatę za przejazd (operacja jednokrotna). Skasowanie kolejnego biletu jest możliwe po ponownym wybraniu dodatkowego biletu poprzez klawisz N lub U. 

ZASADY REJESTRACJI PRZEJAZDU

1 Obowiązkowi rejestracji przejazdu podlegają wszystkie e-karty. E-karta bez zarejestrowanego przejazdu, ani sam paragon nie uprawniają do przejazdu.

2 Kasownik zgodnie z danymi zawartymi w układzie pamięciowym pobiera z e-karty automatycznie opłatę normalną, ulgową lub w przypadku e-biletu okresowego czy w przypadku posiadania przez pasażera uprawnień do przejazdów bezpłatnych kasownik tylko rejestruje przejazd. 

3 Upłynięcie daty ważności uprawnień do przejazdów ulgowych, powoduje pobranie przez kasownik bez ostrzeżenia opłaty za bilet normalny.

4 Jeżeli e-bilet okresowy stracił ważność, kasownik bez ostrzeżenia podejmuje próbę skasowania opłaty za przejazd jednorazowy z elektronicznej portmonetki.

5 Na e-karcie mogą być zapisane dwa różne kontrakty okresowe i elektroniczna portmonetka jednocześnie. W tym przypadku w pierwszej kolejności system będzie korzystał z ważnego w tym dniu e-biletu okresowego.

6 Korzystając z elektronicznej portmonetki można zapłacić za swój przejazd oraz maksymalnie 15 osób lub 15 sztuk bagażu dodatkowo (przewóz opłacony jest na tym samym odcinku trasy, co przewóz użytkownika karty).

7 Przy wysiadaniu z autobusu należy powtórnie zbliżyć e-kartę do kasownika. W przypadku niezarejestrowania wyjścia zostanie naliczona opłata za przejazd do końca trasy kursu, która nie podlega zwrotowi - dotyczy elektronicznej portmonetki.

8 Okres ważności usług na bilecie elektronicznym wynosi 10 lat, po tym czasie należy wymienić e-kartę na nową. W takim wypadku środki zgromadzone na starej e-karcie zostaną przelane na nową. Wymiana e-karty po upłynięciu okresu ważności będzie dokonywana nieodpłatnie.

9 W przypadku braku możliwości skorzystania z e-karty (np. brak środków, nieważność e-karty) należy zakupić bilet papierowy u kierowcy.

10 Dokasowanie za inną osobę jest możliwe tylko na pierwszym przystanku, zaraz po skasowaniu biletu za swój przejazd

Krótko o MZK

  • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

    Czytaj dalej...