Kontrola e-BILETU

 • zadaniem kontroli jest sprawdzenie czy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne bilety oraz dokumenty uprawniające do bezpłatnych i ulgowych przejazdów,
 • podstawą do przeprowadzania kontroli biletów jest zawarcie umowy przewozu, które następuje wraz z wejściem pasażera do autobusu;

 • pasażer powinien posiadać ważny bilet uprawniający do przejazdu autobusem MZK (e-karta bez zarejestrowanego przejazdu ani sam paragon nie uprawniają do przejazdu),
 • pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu jest obowiązany skasować /aktywować bilet,
 • pasażer ma obowiązek udostępnić kontrolerowi podczas kontroli e-kartę lub bilet papierowy zakupiony u kierowcy autobusu, w celu umożliwienia odczytania jej zawartości;

 • kontrolę przeprowadzają wyłącznie wyznaczeni pracownicy MZK oraz pracownicy wyspecjalizowanych firm działających na zlecenie MZK,
 • kontroler w widocznym miejscu posiada identyfikator upoważniający do przeprowadzenia kontroli oraz posiada czytnik kontrolerski, służący do sprawdzenia ważności zakodowanego na e-karcie biletu,
 • kontroler rozpoczyna sprawdzanie biletów po uprzednim ogłoszeniu kontroli;

 • nieprzestrzeganie zasad korzystania z biletów wynikających z taryfy traktowane jest jako jazda bez ważnego biletu i podlega opłacie dodatkowej,
 • podczas kontroli e-karty na ekranie czytnika kontrolerskiego wyświetlane jest powiadomienie o zarejestrowanym przejeździe, dane pasażera oraz informacja o posiadanym e-bilecie,
 • wynik kontroli sygnalizowany jest dźwiękiem: pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza prawidłową rejestrację przejazdu, natomiast podwójny sygnał świadczy o braku zapisu bieżącego przejazdu na e-karcie,
 • pasażer, który nie posiada w trakcie przejazdu ważnego biletu i otrzyma protokół-wezwanie, w celu anulowania opłaty może w ciągu 7 dni od daty spisania głosić się w Biurze Obsługi Klientów w siedzibie MZK lub skontaktować się z BOK drogą elektroniczną przez SDK.

Krótko o MZK

 • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

  Czytaj dalej...