Kasowniki

Komunikaty na wyświetlaczu kasownika Komunikaty na wyświetlaczu kasownika

Kasownik ma wbudowany czytnik zbliżeniowy kart bezkontaktowych, umożliwiający rejestrację przejazdu i pobieranie opłat za przejazd. W każdym autobusie będą znajdywały się dwa rodzaje kasowników:

Służą do pobierania opłaty za przejazd jednorazowy z elektronicznej portmonetki, pobierania opłaty za przewóz bagażu, zwierząt oraz do rejestracji przejazdu na podstawie biletu okresowego.

zobacz prezentację kasownika bez doładowań

Tak jak w przypadku kasownika rejestrującego pobierają opłatę i rejestrują przejazd, ale dodatkowo służą do aktywacji środków (e-biletu) z doładowania internetowego. Aby aktywacja e-biletu była możliwa, e-karta musi być wcześniej uzupełniona środkami pieniężnymi za pomocą internetowego Serwisu Doładowania Karty lub zwykłego przelewu internetowego. Aby wykupiony e-bilet był aktywny przed pierwszą rejestracją przejazdu na tym bilecie należy dwukrotnie nacisnąć klawisz i w kasowniku doładowującym, a następnie umieścić dyskietkę e-biletu w kieszeni kasownika.

doładowania online w Serwisie Doładowania Karty są możliwe tylko w przypadku e-kart spersonalizowanych
MZK

aktywację środków należy wykonać do 7 dni od wykonania doładowania internetowego (przelewu)
MZK

zobacz prezentację kasownika doładowującego

 


Klawiatura składa się z 3 przycisków spełniających określone funkcje:

N - kasowanie z elektronicznej portmonetki biletu normalnego oraz kasowanie opłaty normalnej za przejazd innych osób lub przewóz bagażu, zwierząt, itd.

U - kasowanie z elektronicznej portmonetki biletu ulgowego oraz kasowanie opłaty ulgowej za inne osoby, posiadające uprawnienia do ulgi

i - pojedyncze naciśnięcie rozpoczyna tryb sprawdzenia stanu karty (e-kartę należy przyłożyć do czytnika do 5 sekund od wciśnięcia klawisza i trzymać tak długo jak chcemy, żeby komunikat był wyświetlany); dwukrotne naciśnięcie, a następnie włożenie e-karty do kieszeni kasownika doładowującego aktywuje na karcie środki z doładowania internetowego (przeniesienie biletu na dyskietkę)

W stanie czuwania wyświetla aktualną godzinę, datę oraz nazwę przystanku, poza tym służy także do wyświetlania komunikatów:

  • wysokość pobranej opłaty oraz aktualny stan konta w przypadku rejestracji przejazdu,
  • informacja o stanie operacji,
  • komunikat o braku wystarczających środków umożliwiających rejestrację przejazdu (komunikat: "brak punktów"),
  • informacja o blokadzie kasownika uruchomionej przez kierowcę lub kontrolera.

Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu kasownika są wyświetlane tak długo, jak długo elektroniczna dyskietka jest przyłożona do jego czytnika.

W celu potwierdzenia prawidłowej rejestracji przejazdu przez kasownik, lampka zostaje podświetlona oraz pojawia się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Świecąca na czerwono lampka wraz z potrójnym sygnałem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu sygnalizują sytuacje uniemożliwiające zarejestrowanie przejazdu, np. brak środków na koncie elektronicznej portmonetki lub brak ważnych biletów okresowych, blokada dyskietki e-biletu (np. upłynięcie daty ważności e-karty, umieszczenie e-karty na 'czarnej liście"), itp. W tych sytuacjach pasażer zobowiązany jest zakupić bilet papierowy u kierowcy.

w przypadku upłynięcia terminu ważności uprawnień do przejazdów ulgowych, kasownik pobierze opłatę jak za przejazd 'normalny' bez jakiejkolwiek sygnalizacji świetlnej bądź dźwiękowej
MZK

Krótko o MZK

  • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

    Czytaj dalej...