Jak uzyskać e-Bilet

 

I ELEKTRONICZNA PORTMONETKA NA OKAZICIELA
niespersonalizowany e-bilet tylko na przejazdy jednorazowe

Elektroniczną portmonetkę można nabyć w Biurze Obsługi Klienta w MZK BOK oraz w Punktach Doładowań Biletów PDB (BEZ KONIECZNOŚCI WYPEŁNIANIA WNIOSKU). 

Istnieje możliwość dokonania personalizacji dyskietki (zapis danych użytkownika w układzie pamięciowym e-karty) - wyrobienie i odbiór spersonalizowanej karty na okaziciela będzie przebiegał w ten sam sposób jak w przypadku karty imiennej, na podstawie odpowiedniego wniosku.

Aby karta była gotowa do użytku przy 'zakupie' e-portmonetka musi być doładowana kwotą minimum 10 zł do wykorzystania na przejazdy.

wykaz PDB

doładowania online są możliwe tylko w przypadku e-kart spersonalizowanych
MZK

e-portmonetek wydanych na okaziciela nie będzie można doładować przez internet
MZK

aby dokonać personalizacji e-karty należy udać się z dyskietką do BOK w siedzibie MZK
MZK

II ELEKTRONICZNY BILET IMIENNY 
bilety okresowe i jednorazowe

WNIOSEK

Imienna e-karta zostanie wydana na podstawie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej www.mzkjastrzebie.com, osobiście w BOK i w Punktach Doładowań Biletów (PDB) lub wypełnić formularz on-line.

Sprawdź jak wypełnić wniosek

Wnioski można złożyć w BOK w siedzibie MZK w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Przemysłowej 1 (nie trzeba składać osobiście), drogą pocztową, przez internet na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wypełniając wniosek on-line.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej e-karty: 

 • wypełniony wniosek, 
 • aktualne zdjęcie legitymacyjne (koniecznie na jasnym tle) o wymiarach w proporcji 2:3 lub cyfrowe o wymiarach minimum 200 x 300 pikseli, a maksymalnie 800 x 1200 pikseli (zdjęcie do personalizacji karty można będzie wykonać nieodpłatnie w BOK), 
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, 
 • dokument uprawniający do przejazdów bezpłatnych/ulgowych - wypełniając wniosek w miejscu 'OKRES OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIENIA...' wpisuje się datę ważności dokumentu.

Kopie ww. dokumentów powinny być załączone do wniosku lub w oryginale okazane pracownikowi przy odbiorze e-biletu.

wniosek PDF (na dole strony)

na e-karcie imiennej zapisane są uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych - przy kontroli biletowej nie trzeba okazywać żadnych dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia
MZK

WYDANIE E-KARTY

Odbiór e-karty będzie możliwy nie wcześniej niż 5 dni roboczych oraz nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Pierwsza e-karta wydawana jest bezpłatnie, natomiast za wydanie duplikatu pobierana jest bezzwrotna kaucja w wysokości 10 zł. Nowa e-karta imienna tego samego typu może być wydana na pisemny wniosek użytkownika w przypadku (patrz Regulamin użytkowania e-karty) zniszczenia, uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży e-karty.

E-kartę należy odebrać osobiście w BOK oraz wybranych punktach na terenie działania MZK, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów ulgowych/bezpłatnych.

Punkty odbioru e-karty imiennej:

 • Biuro Obsługi Klienta w siedzibie MZK w Jastrzębiu-Zdroju
 • UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • UM Rydułtowy
 • DA Wodzisław Śląski (Kasy Biletowe przy C.H. Karuzela)

Pasażer wypełniając wniosek będzie musiał zdecydować w którym miejscu odbierze e-kartę imienną
MZK

e-kartę imienną należy odebrać osobiście w celu weryfikacji podanych informacji - gdyby pasażer nie mógł samodzielnie dokonać odbioru karty elektronicznej, musi upoważnić inną osobę (wzór upoważnienia do pobrania tutaj) - osoba upoważniona powinna okazać swój dowód osobisty
MZK

osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (upoważnionym do przejazdów bezpłatnych) na specjalne życzenie e-kartę wyślemy pocztą na wskazany adres 
MZK

DOŁADOWANIE PRZY ODBIORZE

Każda e-karta będzie wydawana z odpowiednim doładowaniem - elektroniczna portmonetka kwotą minimum 10 zł, bilet okresowy kwotą wystarczającą do zakupu dowolnego e-biletu okresowego.


 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

1  WYBIERZ RODZAJ E-KARTY

imienna ze zdjęciem - jeżeli po raz pierwszy ubiegasz się o e-kartę
duplikat e-karty - jeżeli zgubiłeś lub zniszczyłeś swoją e-kartę i chcesz otrzymać duplikat dyskietki
aktualizacja danych - jeżeli posiadasz e-kartę, ale chcesz zmienić swoje dane osobowe w systemie

2

DANE OSOBOWE 

 • pola z gwiazdką są nieobowiązkowe
 • podając nr telefonu lub adres e-mail ułatwiasz Nam kontakt ze sobą

3 RODZAJ BILETU

 • w tym miejscu zaznaczasz jaki e-bilet będziesz doładowywał przy odbiorze e-karty - środki na elektroniczną portmonetkę czy e-bilet okresowy
 • możesz zaznaczyć więcej niż jedno pole, ponieważ na e-karcie mogą być zakodowane dwa różne e-bilety okresowe (na różny okres obowiązywania) i środki na e-portmonetce do 250 zł
 • jeżeli posiadasz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych to pozostaw wszystkie pola puste

4 UPRAWNIENI DO ULGI

 • jeżeli posiadasz uprawnienia do przejazdów ulgowych w tym miejscu zaznaczasz z jakiego powodu 
 • do wniosku załącz kopię dokumentu uprawniającego do ulgi, np. legitymacji, dokumentu poświadczającego wiek lub okaż oryginał przy odbiorze
 • w miejscu OKRES OBOWIĄZYWANIA ULGI (nad szarym polem) wpisać datę ważności ww. dokumentu lub zaznaczyć 'BEZTERMINOWO'
 • jeżeli nie posiadasz uprawnień do przejazdów ulgowych to pozostaw wszystkie pola puste

5 UPRAWNIENI DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH

 • jeżeli posiadasz uprawnienia do przejazdów bezpłatnych w tym miejscu zaznaczasz z jakiego powodu 
 • do wniosku załącz kopię dokumentu uprawniającego uprawnienia, np. legitymacji, karty dużej rodziny, dokumentu poświadczającego wiek, itd. lub okaż oryginał przy odbiorze
 • w miejscu OKRES OBOWIĄZYWANIA BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW (nad szarym polem) wpisać datę ważności ww. dokumentu lub zaznaczyć BEZTERMINOWO
 • jeżeli nie posiadasz uprawnień do przejazdów bezpłatnych to pozostaw wszystkie pola puste

6 ZAŁĄCZAM ZDJĘCIE

 • do wniosku złożonego osobiście w BOK lub drogą pocztową należy załączyć zdjęcie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem - zdjęcie zostanie zwrócone przy odbiorze e-karty
 • do wniosku złożonego przez internet należy dołączyć zdjęcie w formacie PDF lub JPEG podpisany nazwiskiem i imieniem (może być zeskanowane)
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą twarz od przodu na jasnym tle
 • w przypadku kontroli biletowej nadrukowane na dyskietce zdjęcie umożliwia identyfikację właściciela e-karty, w związku z tym nie trzeba będzie okazywać dokumentu tożsamości

7 MIEJSCE ODBIORU E-KARTY

jeżeli chcesz odebrać e-kartę w innym miejscu niż BOK w siedzibie MZK zaznacz 'inne' i wybierz 1, 2 lub 3 - terminy odbioru dostępne są tutaj 

8 POWÓD WYDANIA DUPLIKATU E-KARTY

wypełniasz tylko w przypadku wniosku o wydanie duplikatu e-karty - jeżeli nie to pozostaw pola puste

8 PODPISY

 • składany wniosek powinien mieć trzy podpisy (powyżej szarego pola) - podpis może być złożony wcześniej lub dopiero przy składaniu wniosku 
 • podpis w polu na samym dole będzie złożony dopiero przy odbiorze e-karty

 

Krótko o MZK

 • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

  Czytaj dalej...