Wniosek o wydanie Karty Jastrzębianina

     

Dane personalne

 

Pola oznaczone * są wymagane

   
Imię *
Nazwisko *
PESEL *
Dowód osobisty  
Data urodzenia *
Nr telefonu  
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Ulica *
Nr domu *
Nr lokalu  
Gmina *
e-mail *
     
Rodzaj biletu *
     
Uprawnienie do posiadania Karty Jastrzebianina  
     
Typ ulgi   bezpłatny
   
Załączam zdjęcie:  
    Zdjęcie jest wymagane do uzyskania Karty Jastrzębianina!
Zdjęcie powinno mieć cechy zdjęcia jak do dowodu osobistego, legitymacji szkolej itp...
Zdjęcie powinno być w formacie JPEG o wielkości pliku do 512 KB.
Wymiary: min. 200x300 pixeli, a max. 800x1200 pixeli
     
Miejsce odbioru Karty Jastrzębianina:  
    W celu odbioru Karty Jastrzębianina należy przedstawić ważny dokument
w poszczególnych grupach: poświadczenie opiekuna, legitymację szkolną, legitymację studencką.
     

Oświadczenie

 1. Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe.
 2. Oświadczam, że regulamin e-karty MZK w Jastrzębiu-Zdroju jest mi znany i akceptuję jego postanowienia.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych we „Wniosku o wydanie e-karty” jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 721 129 450 bądź wysyłając korespondencję na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania właściciela spersonalizowanej e-karty, informacje o uprawnieniach do ulg lub bezpłatnych przejazdów, numer e-karty, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaj biletu, daty, godziny oraz numeru linii, w której dokonano kasowań e-karty będą przetwarzane w MZK Jastrzębie-Zdrój w celach wykonania usługi, reklamacyjnych, statystycznych i windykacyjnych oraz w celach wynikających z przepisów prawa przewozowego, cywilnego, finansowego i budżetowego.
 6. Podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit.a, b, c i e rodo.
 7. Odbiorcą Państwa danych mogą być: firma informatyczna realizująca obsługę informatyczną administratora, firma realizująca doładowania, organy kontroli, organy ścigania, komornicy na uzasadniony wniosek.
 8. Oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie wglądu do treści danych dotyczących mojej osoby oraz prawie do ich poprawiania i uzupełniania.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania e-karty oraz po tym okresie, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z prawa podatkowego oraz prawa cywilnego.
 10. Oświadczam, że dane osobowe w tym fotografia określająca wizerunek osoby fizycznej zostały podane dobrowolnie administratorowi danych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania z e-karty MZK/ Karty Jastrzębianina, a fotografia stanowi podstawę do określenia tożsamości osoby, posługującej się E-kartą/ Kartą Jastrzębianina zwłaszcza w toku prowadzenia czynności weryfikujących.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 12. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  

Zapoznałem(am) się i akceptuję powyższe.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, podanych przeze mnie dobrowolnie adresu e-mail i numeru telefonu w celu przekazywania informacji związanych z działalnością tego Związku oraz funkcjonowaniem komunikacji na objętym przez jego usługi terenie. Jestem świadomy/a, że przedmiotowa zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.

Aby odblokować możliwość wysłania formularza, przesuń suwak w prawo

Krótko o MZK

 • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

  Czytaj dalej...