Wniosek o wydanie Karty Jastrzębianina

     

Dane personalne

 

Pola oznaczone * są wymagane

   
Imię *
Nazwisko *
PESEL *
Dowód osobisty  
Data urodzenia *
Nr telefonu  
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Ulica *
Nr domu *
Nr lokalu  
Gmina *
e-mail *
     
Rodzaj biletu *
     
Uprawnienie do posiadania Karty Jastrzebianina  
     
Typ ulgi   bezpłatny
   
Załączam zdjęcie:  
    Zdjęcie jest wymagane do uzyskania Karty Jastrzębianina!
Zdjęcie powinno mieć cechy zdjęcia jak do dowodu osobistego, legitymacji szkolej itp...
Zdjęcie powinno być w formacie JPEG o wielkości pliku do 512 KB.
Wymiary: min. 200x300 pixeli, a max. 800x1200 pixeli
     
Miejsce odbioru Karty Jastrzębianina:  
    W celu odbioru Karty Jastrzębianina należy przedstawić ważny dokument
w poszczególnych grupach: poświadczenie opiekuna, legitymację szkolną, legitymację studencką.
     

Oświadczenie

 1. 1. Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe.
 2. 2. Oświadczam, że regulamin e-karty MZK w Jastrzębiu-Zdroju jest mi znany i akceptuję jego postanowienia.
 3. 3. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych we „Wniosku o wydanie Karty Jastrzębianina” jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
  Dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania właściciela spersonalizowanej Karty Jastrzębianina, informacje o uprawnieniach do ulg lub bezpłatnych przejazdów, numer Karty Jastrzębianina, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaj biletu, daty, godziny oraz numeru linii, w której dokonano kasowań Karty Jastrzębianina będą przetwarzane w MZK Jastrzębie-Zdrój w celach wykonania usługi, reklamacyjnych, statystycznych i windykacyjnych oraz w celach wynikających z przepisów prawa przewozowego, cywilnego, finansowego i budżetowego.
 4. 4. Oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie wglądu do treści danych dotyczących mojej osoby oraz prawie do ich poprawiania i uzupełniania.
 5. 5. Oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie administratorowi danych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania z Karty Jastrzębianina.
 6. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe podane we „Wniosku o wydanie Karty Jastrzębianina” nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zapoznałem(am) się i akceptuję powyższe.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, podanych przeze mnie dobrowolnie adresu e-mail i numeru telefonu w celu przekazywania informacji związanych z działalnością tego Związku oraz funkcjonowaniem komunikacji na objętym przez jego usługi terenie. Jestem świadomy/a, że przedmiotowa zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.

Aby odblokować możliwość wysłania formularza, przesuń suwak w prawo

Krótko o MZK

 • MZK jest prężnie rozwijającą się organizacją. Zapewnia integrację w sferze zarządzania komunikacją miejską na obszarze gmin tworzących Związek. Komunikacja organizowana jest zgodnie z potrzebami gmin, uwzględnia potrzeby społeczności lokalnej i wzrost wykorzystania środków finansowych.

  Czytaj dalej...